Yem Analizleri

a&t gıda kontrol laboratuvarı yem analizleri ile hayvan ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Hayvan sağlığına zararlı etkisi olmayan, hayvanların yaşamlarını sürdürmelerini ve verim vermelerini sağlayan yem kalitesi üzerinde; yemin fiziksel - kimyasal yapısı ve hijyenik kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda fiziksel- kimyasal analizler, mikrobiyolojik analizler, toksin analizleri ve GDO tarama analizleri ile uygunluğunun kontrol edilmesi yem ürünlerinde gıda güvenliği açısından önemlidir.

Laboratuvarımızda yapılan yem analizleri ile ilgili daha detaylı bilgi için  info@atgidalab.com  adresi ne mail yollayabilir veya 0212 437 08 71 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Yem Analizleri
Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Analiz Süresi Akreditasyon
Tüm Gıdalar, Yemler Bacillus cereus Sayımı FDA/ BAM Ch14 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Koliform ve E. coli Sayımı FDA/ BAM Ch4 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler E. coli O 157: H7 FDA/ BAM Ch4a, Biomeriéux VIDAS UP ECPT O157 (H7) , 30122 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Küf ve Maya Sayımı FDA/ BAM Ch18, Biomeriéux TEMPO YM, 80001 5 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler, Gıda İşletmelerinden Alınan Swaplar Listeria monocytogenes Biomeriéux VIDAS LMOII, 30704, Biomeriéux VIDAS LMX, 30123 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Salmonella spp. Aranması Biomeriéux VIDAS SLM, 30702 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Mezofilik Anaerobik Bakteri Sayımı FDA/ BAM Ch3 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler Lipolitik Bakteriler TKB- Bursa 1998 2-3 Gün
Konserve Gıdalar, Konserve Kedi, Köpek ve Akvaryum Yemleri Sterilizasyon Kontrolü: Sızıntı/ Bombaj Kontrolü FDA/ BAM Ch3, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği: 28155 27.11.2011, TS 10524 Mikrobiyolojik Deney Metotları- Konserve Gıdalar 15-20 Gün
Tüm Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri Aflatoksin B1 Tayini AOAC 2003.02 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkıları Duyusal Analiz (Organoleptik Muayane) İlgili TS ve TGK, TS 3707 ISO 5492 1 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Metabolik Enerji TSE, TS 9610, TKB Yem Tebliği 2004/33 3-4 Gün
Tüm Gıdalar, Gıda Katkıları, Yemler, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Toplam Fosfor Tayini AOAC 962.11/990.39/940.26/ 991.25 Standart Method For Exam. Of Water and Wastewater 1979, AOAC 965.17 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Hidroklorik Asitte (HCl’de) Çözünmeyen Kül TS 2383, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992-21118 Tebliğ :91/20 2 Gün
Gıda Katkılar, Aromalar, Şeker, Tatlandırıcı, Gıda Takviyeleri, Enzim, Kültür, Jelatin, Boya, Et ve Et Ürünleri Hazır yemek, Puding, Meze, Konserveler, Yağlı ürünler, Meyve, Sebze Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri, Kakaolu ürünler, Pastacılık malzemeleri, Margarin, Nişasta, Soya ve Soya Ürünleri, Yem Hammadde, Karma Yem, Yem katkı maddeleri pH FCC 1996 FCC 1996 FCC 1996 TS 3136 ISO 2917/ 2002 TS 3136/Nisan 1978 AOAC 981.12/2000 TS 1728 ISO 1842/2001 AOAC 970.21/2000 AOAC 943.02/2000 TSE, TS 3136,Nisan 1978 / FCC,40.Edition1996,sayfa740 AOAC 2000,metot 943.02 2 gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri Protein, Ham Protein TS 1620, AOAC 991.20, Yem muayane ve Analiz Metotları (Rega: 25.08.1974/ 14987) 5-7 Gün
Yem Hammaddeleri, Karma Yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yem, Yağlı Tohum ve Küspeleri, Tahıl ve Ürünleri Hazmolabilir Ham Protein Yem Muayene ve Analiz Metotlar Rega 21.12.1981- 17551 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Rutubet/ Kuru Madde İlgili TS ve TGK FCC 1996, AOAC 986.21/2000, AOAC 984.25, AOAC 925.10, AOAC 952.08, TGK 2002/16, TGK 2002/18 (Rega:25.08.1974 / 14987) 5-7 Gün
Yağlar, Yemeklik ve Yemlik Yağlar, Yem Katkı Maddeleri İyot Sayısı TS 342 2 gün
Kazein ve Kazeinatlar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Laktoz Tayini TS ISO 5548:2004, TKB, KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ile ilgili Tebliğ 2 gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Karma Yemler Nişasta Miktarı TKB Analiz Yönt. Bursa 88, AOAC 935.49 TKB Analiz Yönt. Bursa 88 TS 6812, Yem Mua. Ve Analiz Metotları, Rega 29.07.1978-16361 2 gün
Soya Fasulyesi ve Soyalı Ürünler, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üreaz Aktivitesi Quality Control Handbook Method 27.0/1995, Yem muayene ve analiz metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Yem hammaddeleri ,Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Üre Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 21.01.1992 -21118 Tebliğ No:91/20 2 Gün
Tüm Gıdalar Yağ AOAC 945.75, AOAC 945.80, AOAC 960.49, AOAC 950.89, AOAC 945.75, TS 8317, TS 311 TKB, İlgili Tebliğler 5-7 Gün
Tahıl, Tahıl Ürünleri, Mamalar, Yemler Zearalenone (ZON) Tayini R-biopharm 2-3 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi ( p35S, tNOS, pFMV) Kit Metodu (R-Biopharm- SureFood® GMO Screen RT 35S/NOS/FMV Test Kiti ISO 21569, TS EN ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) Kit Metodu (Eurofins GeneScan GMO Screen RT 35S/NOS/FMV IPC Test Kiti), ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON87769 Soya Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem CV127 Soya Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DP 305423-1 Soya Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 281-24-236 Pamuk Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 3006-210-23 Pamuk Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda Katkı Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri Ağır Metal Sınırı FCC 1996 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemleri Yemlerde Uçucu Azotlu Bazların (Amonyak) Tayini TKB,KKGM Yem Muayene ve Analiz Metotları ilgili Tebliği 2 Gün
Karma Yemler, Yem hammaddeleri ve Mineral Yemlerde Suda Çözünebilir Klorür Tayini Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 01.03.1986 -19034 2 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Kül ve Organik Madde Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Margarin, Tereyağı, Hayvansal Yağlar, Yem Hammaddeleri, Karma yemler, Yem Katkı Maddeleri, Yağlı Tohum Küspeleri Rutubet ve Yağ TS 2812, Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974-14987 5-7 Gün
Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma Yemler Ham Selüloz Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 25.08.1974 -14987 2 Gün
Tüm Gıdalar, Yem Hammaddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Karma yemler Şeker Tayini (Luff-Schoorl) Yem Muayene ve Analiz Metotları Rega 29.07.1978 -16361 TGK, Tebliğ No:2002/26 5-7 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Soya Geni Taraması EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON 87701 Soya Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON87708 Soya Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem CV127 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem DP 305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276 2 Gün
Gıda ve Yem GHB614 Pamuk Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21570, ISO 24276 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile Temas Eden Tüm Yüzeyler Bacillus cereus Sayımı ISO 7932 2 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Clostridium perfringens Sayımı ISO 7937 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Enterobacteriaceae Sayımı ISO 21528-2 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler, Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Koliform Bakteri Sayımı ISO 4832 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Küf & Maya Sayımı ISO 21527-1,ISO 21527-2 5 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Listeria monocytogenes Aranması ve Sayımı ISO 11290-1,11290-2 3-4 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Gıda ve yemlerle ile temas eden tüm yüzeyler Salmonella spp. Aranması ISO 6579-1 2-3 Gün
Tüm Gıdalar ve Yemler Yersinia enterocolitica Aranması FDA/BAM Chapter 8 10 Gün
Gıda ve Yem Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması EURL Metot (QT-TAX-BN-002) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem T45 KANOLA Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-001) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem T45 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-001) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Ms8 KANOLA Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-002) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Ms8 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-002) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Rf3 KANOLA Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-003) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Rf3 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-003) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem RT73 (GT73) Kanola Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-004) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem RT73 (GT73) Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-004) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Ms1 Kanola Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-005) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Ms1 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-005) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Topas 19/2 Kanola Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-008) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem Topas 19/2 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-008) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem MON 88302 Kanola Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-010) ISO 21569, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda ve Yem MON 88302 Kanola Miktar Analizi EURL Metot (QT-EVE-BN-010) ISO 21570, ISO 24276 2-3 Gün
Gıda, Yem Salmonella spp. Aranması FDA/ BAM Ch5 2-3 Gün
Tüm Gıdalar, Yemler, Gıdalar ve Yemler ile Temas Eden Yüzeyler Listeria monocytogenes FDA/ BAM Ch10 2-3 Gün